Ochrona danych osobowych i Cancellation Policy

Ochrona danych osobowych

 • MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - Country House Ristorante Marilena la Casella, loc. la Casella di San Martino, Lisciano Niccone (PG) ITALY Tel +39 339 4513245, gwarantuje ochronę danych osobowych (art. 7 D.LGS. n. 196/'03) zgodnie z poniższą informacją. Dane personalne są przetwarzane w celu świadczenia odpowiednich usług opisanych na stronie Country House Ristorante Marilena la Casella.
 • OSOBY ODPOWIEDZIALNE I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH - Country House Ristorante Marilena la Casella, loc. la Casella di San Martino, Lisciano Niccone (PG) z przedstwicielem Davide Ciambelli w charakterze osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zbiera przetwarza twoje dane osobowe udostępnione w procesie rejestracji lub pozyskane na drodze pisemnej lub elektronicznej celem świadczenia specyficznych usług opisanych na stronie. W "Country House Ristorante Marilena la Casella" przewidziano wyznaczenie we własnej strukturze osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych i oświadcza, że przetwarzanie danych jest objęte bezwzględną tajemnicą i informacje o użytkowniku są bezpieczne i poddane tym samym normom bezpieczeństwa przestrzeganym przez naszą firmę. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie w zależności od wymaganej usługi i personel zachowują informacje o połączeniu (LOG) przez ciebie przeprowadzonym, by w razie zapytania udostępnić dane odpowiednim organom prawnym lub publicznym, które są upoważnione do posiadania tych informacji.
 • KONSEKWENCJE EWENTUALNEGO BRAKU PODANIA DANYCH I BRAKU ZEZWOLENIA NA ICH PRZETWARZANIE - Podanie danych jest zawsze dobrowolne jednakże w przypadku braku danych określanych jako "wymagane" w formularzu lub w innych drogach zbierani informacji, usługa lub jej część nie może być świadczona lub nie będą osiągnięte korzyści wyżej wymienione. Podanie danych nie oznaczonych jako "wymagane" pozwoli ci, po wcześniejszym wyrażeniu zgody, na użytkowanie specyficznych usług, powyższe dane podane wcześniej jako "wymagane" oszczędzą użytkownikowi ciągłego dostarczania ich, są jednakże niezbędne w celu świadczenia usług. Brak podania danych uniemożliwia świadczenia wymaganych usług. Bez wyrażenia zgody na używanie e-maila, faxu i telefonu w celu dostarczenia informacji o treści reklamowej lub sprzedaży bezpośredniej narzędzia te nie będą używane w wyżej wymienionym celu.
 • TWOJE PRAWA - Użytkownik może zawsze dobiegać się swoich praw zgodnie z art. 7 del D.LGS. n. 196/'03, gdzie między innymi może bezpłatnie pozyskać dostęp do swoich danych, otrzymać bez opóźnień uaktualnienie lub wykasowanie z powodu złamania prawa, nie zgodzić się na przetwarzanie danych w celu uzyskanie informacji handlowych lub reklamowych, poprosić o całkowitą listę osób upoważnionych do przetwarzania pisząc na adres info [at] marilenalacasella [dot] com.
 • PODMIOTY, KTÓRE MOGĄ WEJŚĆ W POSIADANIE TWOICH DANYCH - Dane personalne zebrane w trakcie rejestracji mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do zarządzania usługami i przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Powyższa informacja może być uzupełniona o dalsze dane w zależności od zapytania o inne specyficzne usługi.
 • PODMIOTY, KTÓRYM TWÓJE DANE PERSONALNE MOGĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE WE WŁOSZECH - Dane personalne mogą być przedstawione osobom trzecim w związku z prawem, to znaczy na podstawie upoważnienia pochodzącego od władz publicznych.

Cancellation Policy

 • Nocleg zostaje potwierdzony w przypadku otrzymania zaliczki równej 30% od kwoty całkowitej. Płatności za rezerwację można dokonać w następujący sposób: za pomocą czeku bankowego, przelewu, przekazu pocztowego lub systemu postepay. Od momentu akceptacji rezerwacji w przypadku rezygnacji ze strony klienta będą zastosowane (z wyjątkiem szczególnych przypadków) następujące opłaty karne:
  • do 60 dni od daty przyjazdu żadna opłata karna;
  • od 60 do 45 dni od daty przyjazdu 50% całkowitego kosztu noclegu;
  • od 45 do 25 dni od daty przyjazdu 70% całkowitego kosztu noclegu;
  • od 25 do 1 dnia od daty przyjazdu 100% całkowitego kosztu noclegu;
  • dzień przyjazdu, lub jeśli odwołanie pobytu nie zostanie zakomunikowane (no-show), 100%.
  NB: w każdym przypadku odwołania lub anulowania noclegu, zaliczka lub przelew zostaną zatrzymane.
 • Przedwczesny wyjazd: W przypadku wcześniejszego wyjazdu musi być wpłacona całkowita kwota za zarezerwowany pobyt.