Privacy Policy en Annuleringsbeleid

Privacy Policy

 • DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS - Country House Restaurant Marilena la Casella, loc. la Casella di San Martino, Lisciano Niccone (PG) Tel +39 339 4513245, garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens (art. 7 van Wetsbesluit nr. 196/’03) in overeenkomst met wat is vermeld in de hierop volgende informatie. De persoonlijke gegevens worden verwerkt met als doel om volledig te voorzien in de services die staan omschreven op de site van Country House Restaurant Marilena la Casella.
 • GEMACHTIGDEN EN WIJZE VAN GEGEVENSVERWERKING - Country House Restaurant Marilena la Casella, loc. la Casella di San Martino, Lisciano Niccone (PG), in de persoon van Davide Ciambelli als Gemachtigde van de overeenkomst, verzamelt en verwerkt al uw persoonlijke gegevens, voorzien middels de registratie en van de gegevens die eventueel zijn verzameld voor de verlening van specifieke services die u kunt aanvragen, op papier of elektronisch, geheel in overeenkomst met alle op de website beschreven services. “Country House Restaurant Marilena la Casella” heeft zich als bedrijf toegelegd op het toewijzen van de Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en voor het communiceren van het feit dat de verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt in overeenkomst met de veiligheidsnormen en –maatregelen die door het bedrijf zelf worden voorzien. De Gemachtigde van de gegevensverwerking en de Verantwoordelijken, in overeenkomst met de aangevraagde service, bewaren het gegevenstraject (LOG) van de door u of andere openbare organen, die gerechtigd zijn deze gegevens op te vragen, uitgevoerde connecties/navigatie.
 • GEVOLGEN VAN HET EVENTUEEL ONTBREKEN VAN DE TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS - Het verlenen van toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is altijd facultatief, echter, bij het ontbreken van de gegevens die op het formulier als “verplicht” staan aangegeven, zal een deel van de Service niet verleend kunnen worden en zult u geen gebruik kunnen maken van bovengenoemde voordelen. Het verlenen van toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens die als “niet verplicht” staan aangegeven, zal u de mogelijkheid geven, mits in overeenstemming met eventuele wettelijke bepalingen, gebruik te maken van de specifieke services die zijn omvat in deze “niet verplichte” gegevens, waardoor u als gebruiker niet steeds bij iedere service uw toestemming voor het verwerken van de persoonlijke gegevens hoeft te verlenen. Indien u de “niet verplichte” velden niet invult, zult u deze services niet ontvangen. Zonder de expressieve toestemming van de gebruiker, om via e-mail, fax of telefoon gecontacteerd te worden voor reclame doeleinden of de directe verkoop van producten/diensten, zullen deze middelen niet worden gebruikt voor deze doeleinden.
 • GEBRUIKERSRECHTEN - De gebruiker kan te allen tijde de rechten uitoefenen die zijn vastgesteld in artikel 7 van Wetsbesluitnr. 196/’03, waaronder het recht op gratis toegang tot de gegevens van de gebruiker zelf, het recht om tijdig en zonder vertraging op de hoogte te worden gesteld van bijwerkingen of annulering die in strijd zijn met de wet, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens voor commerciële en reclame doeleinden en het recht op het aanvragen van de volledige en recent bijgewerkte lijst van alle Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonlijk gegevens, door een e-mail te schrijven naar info [at] marilenalacasella [dot] com.
 • PERSONEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS - De persoonlijke gegevens die worden verzameld middels de registraties, kunnen worden verwerkt door personen die belast zijn met het verwerken van de persoonlijke gegevens, die de gegevens voorzien aan servicebeheer en aan de Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonlijke gegevens. Deze informatie kan worden geïntegreerd met meer informatie in navolging van specifieke serviceverzoeken.
 • PERSONEN IN ITALIË AAN WIE UW PERSOONLIJK E GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERSTREKT - De persoonlijke gegevens kunnen mogelijk worden verstrekt aan derden, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, ofwel om te voldoen aan de verordeningen opgelegd door de Openbare Autoriteiten, ofwel om een recht uit te oefenen bij het Gerecht.

Annuleringsbeleid

 • De reservering wordt bevestigd bij ontvangst van de aanbetaling, gelijk aan 30% van het totaalbedrag. Het is mogelijk om te reserveren met cheque, postwissel of postepay. Vanaf het moment dat de reservering is geaccepteerd, zijn in het geval van annulering van de kant van de gast, de volgende annuleringskosten van toepassing (m.u.v. speciale overeenkomsten):
  • tot 60 dagen voor aankomst worden er geen kosten berekend;
  • van 60 tot 45 dagen voor aankomst wordt 50% van het totale reserveringsbedrag in rekening gebracht;
  • van 45 tot 25 dagen voor aankomst wordt 70% van het totale reserveringsbedrag in rekening gebracht;
  • van 25 dagen tot 1 dag voor aankomst wordt 100% van het totale reserveringsbedrag in rekening gebracht;
  • bij annulering op de dag van aankomst of in geval van no-show (niet komen opdagen) wordt het totale reserveringsbedrag (100%) in rekening gebracht.
  NB: in alle gevallen van annulering van de reservering zal het aanbetalinsgbedrag of de borg worden ingehouden.
 • Vervroegd vertrek: in het geval van een vervroegd vertrek, dient men alsnog het totaalbedrag van het gereserveerde verblijf te voldoen.